Thiếu sót vĩ đại của vin là không trải thảm kim cương thỉnh mời Dr.Lonist về huấn luyện cố vấn về mặt kỹ thuật cũng như về kế hoạch kinh doanh toàn cầu cho nên mới thua lỗ nhiều như vậy
Có mặt Dr.Lonist trong ban điều hành chắc chắn vin sẽ vươn lên số 1 trên toàn vũ trụ bất chấp chiến tranh
hay dịch bệnh..
Bởi lẽ Dr.Lonist từng đu học Mỹ 50 năm trước và về thương trường thì đã tung ra hàng tỷ dollar Canada invest toàn cầu.
Hơn cả ông Trump và Gates về trình độ kiến thức lại được phong thủy bùa binh hỗ trợ.

Contact:
-Dr.Lonist@banhve.ca
-Dr.Lonist@bombfactory.ca
-Dr.Lonist@BotatRauxanh.ca
-Dr.Lonist@Anmaytinhduc.ca
-Dr.Lonist@ReadyNangBi.ca
-Dr.Lonist@ReadyBungBo.ca
+1-416-992-8779