Mình có đứa em học tiếng Trung Quốc . Hay nghe vị Pháp Sư này . Có nhờ dịch dùm để nghe 1 bài .
Nay chia sẻ mọi người xem thử .
https://youtu.be/iJz4z-VS5Ro

Mọi người nhấn vào Phụ đề tiếng việt để thử nhé.
Thấy khá hay . Nên dịch và chia sẻ thêm không ?
Mong mọi người cho ý kiến về vị này