Quên, những điều ta nói hoặc viết trong tất cả các box, chủ đề đều là không, không phải ta viết hoặc nói( có khi ca hát, cũng ko biết để lại j cho người sau này, cũng là lúc còn trẻ ham hát, mặc dù ca lẻ, để chiêm ngưỡng hoặc phỉ nhổ lúc rảnh rổi khi phương tiện truyền thông này chưa sập, tùy vậy).
Cứ coi như ta, thần kinh có vấn đề, tâm thần đi, cho nên ta ko chịu trách nhiệm những j có liên can đến ta, đấy chỉ là tiểu thuyết văn chương mà thôi, đọc giải xì trét.

Ps, một người bệnh tâm thần đã từng qua nơi đây.