George Martin hình như nói trúng tim đen của nhiều thằng..
Haha...🤣😂😅🤭