Ở nước mình còn nghèo, trường học nghèo nhiều vô số, sao không đem số tiền khủng đó tặng, tài trợ cho các trường học ở VN nhỉ?
Khó hiểu quá!😞

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong...1233405094.htm