sau khi tiếng nói lên trong ngưng lại, chỉ còn hơi thở và nhiều khi rất là mệt với hơi thở vì nó là thứ duy nhất còn lại tác động liên tục, vậy phải làm sao với hơi thở ?