Làm sao ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác được bác nào biết xin mắc giùm?????