VĂN MINH VIỆT CỔ - KINH DỊCH VIỆT
TRỐNG ĐỒNG - CHỮ VIỆT CỔ
https://youtu.be/nRrLvyVXSXU
Bãi đá cổ Sapa - Trống đồng
Những nhà Kinh dịch , Việt sử cổ , khảo cổ ... người Việt cứ có cảm.nhận sự vĩ đại của Việt cổ . Khởi nguyên Việt cổ từ đâu , họ hiểu gì về vận hành vũ trụ , về Kinh dịch . Các nhà nghiên cứu chuyên sâu ,họ yêu Việt nam lắm , và đau lắm vì họ phải mò mẫm trong bóng đêm mờ ảo . Họ lần từng manh mối nhỏ nhất . Khi tq sang đây mọi sách Việt cổ bị đốt sạch xóa sổ , để người Việt cứ ngỡ mình đi học mót văn minh thiên hạ mà đâu biết Kinh dịch Việt , chữ viết Việt cổ , kỹ nghệ Việt đã hiểu biết văn minh vũ trụ phát triển xóay ốc . Ngay như trống Đồng cứ ngỡ là nhạc cụ đâu biết là cuốn lịch vạn niên chỉ đủ các tiết mùa vụ trong năm ,các ngày kỳ trăng tròn trăng khuyết .
Họ càng nghiên cứu sâu họ như vỡ òa thương xót nền văn minh Việt rực rỡ , họ muốn phục dựng lại ánh sáng huy hoàng Việt cổ .
Người Việt hoàn toàn phải tự hào về nền.văn minh, minh triết Việt .
Những Thiền sư , những nhà nghiên.cứu Việt cổ sẽ trả lại đúng vị trí văn minh Việt
Mỗi công dân Việt phải gắng lên tự nâng cấp cao nhất có thể để không phụ lòng tiền nhân .
Đã đến lúc đất Việt tỏa sáng