NỀN VĂN MINH THỨ SÁU - THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI
https://youtu.be/AOUFDAod4NY
Người Maya có bị nhầm khi kết thúc lịch ở ngày 21/12/2012( số lặp , số gương ). Họ biết chu kỳ bảo bình 25900 năm , họ biết các sự hủy diệt 5 nền văn minh cổ . Họ biết nền văn minh thứ sáu có thể thay đổi nếu sự thức tỉnh tâm linh đồng loạt của nhân loại để thoát khỏi đại Hồng thủy diệt vong . Họ là chủng người siêu việt , biết dùng trí xuất thế gian quan sát thế giới .Chu kỳ là chuẩn xác , lực lượng làm nên đảo cực từ là mặt trời đen có năng lượng gấp nhiều lần mặt trời .
Làn sóng ánh sáng trắng tạo dựng thiên đường hạ giới là có thật .Nơi đó cân bằng , hài hòa , từ bi trí huệ .
Mọi thứ vận hành đều đặn như chiếc đồng hồ
Tại sao đến giờ đại Hồng thủy chưa xảy ra ?như dự báo ,dự báo có bị sai ??
Dự báo không sai , nhưng trái đất đã có lực lượng liên minh Trái đất từ những em bé Cầu vồng hạ sinh sau năm 2000 tạo ra từ trường vô định hướng để hãm sự đảo cực trái đất .
Nhưng như ngôi nhà bẩn để làm mới trang trọng sạch thanh hơn thì bụi bẩn cũ kỹ cần được quyết dọn cho ánh sáng xưa tan bóng tối