Tôi đã già nhưng tâm hồn tôi ngây ngô như trẻ thơ . Luôn mong cầu có người Thầy tâm linh dẫn dắt tu hành . Tôi đã may mắn khi gặp các bài giảng của HT Tuyên Hóa , Lục tổ Huệ Năng , Thầy Thích Huệ Đăng , Thiền sư An Lạc Hạnh , Trần Minh Trung , Trí Nguyễn và bây giờ là Minh Tinh Novada . Minh Tịnh chỉ dẫn rất thận trọng , khúc chiết , mạch lạc cách trợ tu cho đi đường thẳng không vòng vo tam quốc mất tâm lực . Xác định mình tu để làm gì , đích đến , bắt đầu và từng bước một như thế nào cho chắc chắn vững chãi , không bị tổn thương . Tôi thấy quá hay nên mong mọi người ghé trang Minh Tịnh và Novada vào mục danh sách phát và nghe một cách hệ thống trợ duyên con đường tu tập của chúng ta . Chúng ta phải tự siêu độ cho vong linh , tăng trưởng phước đức công đức , tịnh hóa nghiệp chướng , chữa lành tổn thương các luân xa , dùng tháp năng lượng thiền định Novada để làm ăngten kết nối vũ trụ tâm linh , rồi khi đủ duyên đủ phước thì được trợ duyên nhiều vấn đề khai mở trí tuệ từ bi ... Mong mọi người ghé trang Minh Tịnh và trang Novada.vn để tăng tốc tu hành trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng này nhé . Chúc mọi người an lạc , thành công