Gì mà hô hấp nhân tạo, gì mà sau 3000 năm. thời tam Quốc chỉ cách nay 1800 năm. Thời của ngài thiên thai trí giả là thế kỷ thứ 6 mà có hô hấp nhân tạo ư