Trích dẫn Nguyên văn bởi Nonamepas Xem Bài Gởi
Đúng rồi đạo hữu! Nhưng nhiều kẻ không nhận ra còn nối giáo cho giặc phá hoại chánh Phật pháp!


Đúng thế! Còn đạo hữu, đạo hữu nghĩ sao?
Mình không nghĩ thế, đạo Phật là đạo không chỉ dành cho loài người mà dành cho bất kỳ chúng sanh nào muốn học.
Thân này không có nhưng tâm vẫn có thể học Phật pháp. Bạn đọc kinh sẽ thấy đức Phật không chỉ giáo hóa mỗi con người mà lúc ngài giảng pháp rất nhiều phi nhân, thiện thần đến tụ hội để nghe pháp. Họ đâu có mang thân người nhưng vẫn có thể học Phật pháp đấy thôi.