LỤC ĐINH LỤC GIÁP -
BÍ TRUYỀN LỤC GIÁP THIÊN THƯ.
1.Danh Tính Của Các Vị Lục Giáp Thần

Thần Giáp Tý – tên tự là – Thanh Quan tên là Nguyên Đức
Thần Giáp Tuất – tự là- Lâm Tế tên gọi là Hư Dật
Thần Giáp Thân – tự là Trọng Quyên tên gọi là Tiết Lược
Thần Giáp Ngọ - tự là Văn Khanh tên gọi là Mậu Nhân
Thần Giáp Thìn- tự là Nhượng Xương tên gọi là Thiệu Nguyên
Thần Giáp Dần – tự là Tử Phiên tên gọi là Hóa Triệu
2.Danh Tính Các Vị Lục Đinh Âm Thần

Thần Đinh Mão tự Nhân Cao tên Văn Bá
Thần Đinh Sửu tự Nhân Quý tên Văn Công
Thần Đinh Dậu tự Nhân Tứ tên Văn Khanh
Thần Đinh Tỵ tự Nhân Huệ tên Cả Khanh
Thần Đinh Hợi tự Nhân Hòa tên Văn Thông
Thần Đinh Mùi tự Nhân Cung tên Thăng Thông
3.Hình Tướng Của Các Vị Lục Thần Lục Giáp
( các vị thần đều thiên biến vạn hóa, hoặc thấy 2 đầu, hoặc 1 đầu, mình mặc áo giáp, hoặc áo bào xuống trần gian. Các vị thần thông bất phạm, cách trang điểm cũng khác nhau. )
Thần giáp Tý, Thanh Quan Nguyên Đức chân quân, thân mặc áo bào hồng, trang điểm khăn xanh, mang đai vàng, thân cao 2 trượng, mắt sáng to.
Thần giáp tuất, Lâm Tề Hư Miễn chân quân, thân mặc áo giáp bào màu vàng hoa trắng, có đai buộc chặt, thân cao 2 trượng, có 5 mắt, mặt như bôi phấn trắng.
Thần giáp thân, Trọng Quyền tiết Tiết Lược chân quân, thân mặc áo bào hồng nhạt, thắt đai hình chữ ….., thân 2 trượng mốt, có 3 mắt, mặt màu vàng.
Thần giáp ngọ, Văn Khanh Thuần Nhân chân quân, thân mặc áo bào hồng, thắt đai màu xanh hình chữ….cao 2 trượng, có 5 mắt, mặt màu đen.
Thần giáp thìn, Nhượng Xương Thiệu Nguyên chân nhân, thân mặc áo bào, thắt đai hình chữ…màu da quạ, thân cao 2 trượng 5 tấc mốt, mặt màu đỏ son, 2 mắt tinh nhanh.
Thần giáp dần, Tử Phiên Hóa Chiêu chân quân, thân mặc áo bào vàng, thắt đai hình chữ.. màu da quạ, mặt màu đỏ son, hai mắt tinh nhanh.
4.Bài Tổng Chú Về Thần Lục Giáp
Thượng thanh thượng đế, đông hoa đại đế quân, lệnh ngô ấn lục giáp thiên thư, tĩnh sử lục lục giáp lục đinh chi thần, thiên du thập nhị khê nữ, na diên thiên nữ, ngũ nhân thống nhiếp thần binh, Tam Viên đại tướng, Hỏa Quang đại tướng, Nhũ Quang đại tướng, Khổng Phong đại tướng.
Thử đẳng chúng thánh, các lĩnh thần binh bách vạn ức. trợ ngô pháp lực, thần thông, thiên biến vạn hóa, vĩnh đắc tôn ngô lục giáp thần ấn, lập tại thiện tiền. Lệnh ngô thất chính cửu cung, bảo hữu nhị thân, sử chi tòng ngô thượng triều nguyên quân, dữ đạo hợp chân, hòa hình luyện hồn, sách không phiếm nhũ thăng thiên nhiếp vân. Cấp cấp như luật lệnh.
*** Chú này còn gọi là Lục Giáp Thần Chú
Khi ra trận, binh tướng của ta bị vây quanh, 4 phía không có lối thoát, nội ngoại vô cứu binh, 6 giáp binh kiên quyết canh giữ, niệm chú lục giáp ở trên 3 lần, lục giáp lục đinh lập tức xuất hiện trước mặt, hồn binh tam viên tướng quân, hàng vạn binh lính, trên trần tiếng sấm sét không ngừng, hoặc giáng đá, hoặc đại mưa đá, nhỏ như đầu, đánh chết quân sĩ của phía bên kia.
Nếu kẻ địch có trốn thoát đi cầu cứu thì quân địch sẽ thấy khắp nơi núi rừng đều có binh mã của ta,kẻ địch sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy, khi đi dụng binh nên đem theo thiên thư này và chí tâm chí nguyện cầu khấn chắc chắn sẽ thành toại ý.
5.Cách thức của lục giáp ấn ( Cách Khắc Ấn Lục Giáp )
Người muốn làm ấn này phải chọn gỗ của cây táo bị sét đánh lấy gỗ đó tiện thành hình vuông 1 thước 2 tấc. Nếu quá khó có thể thay bằng cây trầm hương, Nhờ 1 người thợ khắc ít nói hoặc tránh không cho họ biết mình khắc gì cả,Thời sau đó ra sân đốt nhang và bắt đầu khắc ấn, trước tiên niệm lục giáp thần 3 lần, sau đó bắt đầu khắc vào.

Khi đọc chú Lục Giáp thì phải chọn 3 thời Tí , Ngọ , Mão mà niệm mỗi lần niệm từ 3 đến 7 lần, khi niệm nhớ đóng kín tịnh thất chớ để người ngoài trông thấy ( tốt nhất nên bí mật ND ) tối kị gặp đàn bà , con nít, gà qué, chó và súc vật khi đang niệm chú, Khi tế lễ đèn, nhang, cùng mực và chu sa ,kiếm, sắc đều phải để trên mặt bàn, tuyệt đối không được lơ là cẩu thả, nên dùng 1 mảnh vải lụa may 1 cái túi nhỏ để đựng ấn, ấn cho vào trong túi buộc lại và đeo ở bên tay trái, tuyệt đối bí mật không thể để kẻ
khác trông thấy, nên tìm nơi vắng vẻ, đến các ngôi mộ bất kể mộ mới hay cũ tay phải cầm ấn miệng niệm Lục Giáp chú 3 lần dùng ấn đó chiếu vào phía trên ngôi mộ hoặc bia mộ, liền kế đó sẽ có chư vị quỷ thần ở địa phương quần áo chỉnh tề nghiêm trang hiện ra trước mặt, các vị đó sẽ cầm các vật quý hai tay dâng cho và tùy thời sai khiến, khi đó liền thét lên 3 tiếng Bất Khả Dụng rồi thời tùy nghi sai bảo họ, có thể sai tìm quỷ mộ hoặc có thể sai khiến tìm tên tuổi kẻ mới chết nằm đó hoặc thời sai khiến tìm lấy những vật báu ở địa phương bị chôn vùi.
*** Có thể sai khiến tìm mộ thất lạc lời người dịch
Các Vật Lễ Tế Thần Lục Giáp Như Sau
Hoa Quả Ngũ Quả : 5 loại
Trà : 1 cân
Rượu : 2 lít
Mộc Nhĩ : 1 cân
Táo : 2 kg
Thịt hươu khô : 2 cân
Đậu Phụ : 1 cân
Bánh Bao Chiên : 24 chiếc
Gương Soi mặt : 2 cái
Kiếm : 2 cái
Chậu Mới : 2 chiếc
Giấy Ngũ Sắc : 2 đoạn
Nến : 24 chiếc
Chiếu Mới :2 cái
Khăn rửa : 2 cái
Nguyên Tắc Tế Lễ
Khi tế lễ phải dùng Trầm Hương, Giáng Hương, không dùng Đàn Hương và Nhũ Hương vì thiên thân không thích và tiếp nhận, khi lập đàn phải ở trong nhà kín cổng,không để cho đàn bà trẻ con lại gần, tự tịnh thân, tịnh khẩu ngày tế lễ là ngày mồng 2 và mồng 7 , 1 ngày phải thắp hương 3 lần vào giờ Mão, Ngọ, Hợi biện lễ gồm Hoa quả, đèn nến, rượu ,trà, thịt hươu khô , cúng dường song đọc thần chú sau.
-Lục Giáp Lục Đinh Chi Thần , Dữ Ngô Vi Hữa, Văn Ngô Túc Chí, Đệ tử............. Phụng Thỉnh Lập Đàn Giáng Tiên, Trợ Ngô Hành Pháp
Đọc chú xong dâng hương làm phép, tay trái cầm chén nước tay phải cầm kiếm đi vòng quanh đàn 7 vòng miệng niệm lục giáp thần chú 3 lần, lấy tay nhúng vào chén nước vẩy nước vào trong tận giữa đàn, rồi lấy tay phải lấy ấn ra và cầm ấn xoay về phía đông mà triệu thỉnh,sau đó 1 lát trước hết dùng chân trái dậm xuống đất 5 lần để triệu Lục Đinh Âm Thần, sau đó nhắm mắt đứng trước đàn, sau khi Lục Đinh Lục Giáp Thần hiện rồi thì nói 5 tiếng Kiến * có nghĩa là kính chào> rồi để ấn vào giữa trung
tâm đàn.Thời sau đó giơ cao tay lên mà nói :
Tôi là kẻ phàm phu ngu dốt đáng lẽ không nên quấy nhiễu chân quân thánh chúng.
*** Nguyên văn tiếng hán: Phàm Phu Nhận Tu, Bất Hợp Động Ưu, Chân Quân Thánh Chúng. Rồi tất cả mỗi người đều quay về vị trí ngồi của mình, cả 2 đều hướng mặt vào nhau mà nói, muốn cầu xin gì thì nói ra, sau 1 hồi thần Lục Giáp sẽ đi trước người cầu xin sẽ đi sau khi đó lại cầu xin thuốc trường sinh, nước cam lộ quỳnh tương, sau 1 hồi lâu Thần Lục Đinh sẽ đi, sau này nếu
muốn triệu thỉnh phải chọn ngày tốt và niệm tên các vị thần Lục Giáp Lục Đinh và các vị thần này sẽ lập tức đến ngay, ấn luôn luôn để bên tay trái.
*** ở đây ý sách muốn nói là khi triệu mời là có 2 vị thần đó là Thần Lục Đinh và Thần Lục Giáp
6.Cách Thức Lập Đàn Triệu Lục Giáp Thần

Dùng gỗ Trắc làm thành 12 chiếc thẻ bài gọi là Tiêm Bài Tử, sau đó dùng giấy vàng dán lên Tiêm Bài Tử và ghi tên của 12 vị Thần Lục Đinh Lục Giáp, dùng son viết lên trên thẻ bài , rồi sau đó bầy ngay ngắn lần lượt các thẻ bài ở giữa trung tâm đàn, rồi sau đó niệm 3 lần bài chú phá thành thì lập tức thành đó sẽ đổ vỡ.
Bài Chú Phá Thành Lục Đinh Lục Giáp chi thần, Tích Lịch Đại Tướng, Vũ Bá Đại Tướng, Hỏa Quang Đại Tướng, Hồng Phong Đại Tướng, Hỗn Hải Đại Tướng, các lãnh thần binh bách vạn cai, trợ ngô pháp lực, ngô thượng án thiên cương, hạ sát địa lý, túc đạp quỳ long, thác giai lục thiên chi cung, thống nhiếp lục thiên chi thiên thần ,lục thiên thần quân binh vạn mã cai, kim nhật vi thành lập phá, thiên vạn khách binh nhập thành, tha binh bại tẩu,
cấp cấp như luật lệnh nhiếp.
Khi ta đem hàng vạn quân đi vây thành trì của địch 1 ngày 1 đêm mà không hạ nổi, thì đến đêm hôm sau vào lúc đầu canh 3, liền thắp nhang, đặt bày hoa quả và bánh trái, nước tinh khiết, tay trái cầm chén nước tay phải cầm Lục Giáp Thần Ấn và 1 thanh bảo kiếm, chống kiếm xuống đất và niệm bài chú phá thành đủ 5 lần rồi hớp phun 1,2 lần nước về phía thành đó, tức thời trời nổi lên 1 tiếng sét phá vỡ thành trì đó, thiên binh vạn mã nhanh chóng vào thành nhưng không được tàn hại lương dân mà chỉ nhắm vào việc đại sự mà thôi.
Lục Giáp Thần ấn này có thể dùng để triệu thỉnh các vị thần ở trên trăng sao hạ giáng xuống, và những ai cầu xin việc gì đều được như ý nguyện.

7.Danh Tượng Của 3 Vị Đại Tướng

Vị thứ nhất là Hỏa Quang Đại Tướng Khang Nguyên Đạt vị này có 2 mặt, mặt trước có màu đỏ, mặt sau có màu xanh, trên đầu có 2 cái sừng, vị này đương nhiên có 2 chòm râu, chòm râu trước màu đỏ, chòm sau màu vàng, mình cao 2 trượng, mặc áo màu đỏ tay cầm 1 cái mâu lửa, trong có 10 viên lửa, có thể phóng ra thiêu đốt mọi thứ, vị thần này cai quản 100 vạn thiên binh Vị thứ 2 là Hồng Phong Đại Tướng Ngọ Văn Đình vị này có 1 mặt 3 mắt trên đầu có 2 cái sừng, mặt màu xanh, có 2 chiếc răng nanh lớn chìa ra ngoài, mình cao 2 trượng, thần thông quảng đại, trong áo có chiếc túi đựng gió ( Bao Phong ), vị này cai quản thiên binh vạn mã 100 vạn.
Vị thứ 3 là Hỗn Hải Thiên tướng Phạm Văn Trường có 1 mặt, 2 mắt màu đỏ ( màu son ) thân cao 2 trượng mặc áo xanh cầm gậy dài 2 trượng 5 thước, thần thông quảng đại bản thân cai quản hàng trăm vạn thiên binh.
Các vị thần trên đều có khả năng phóng hỏa, ném đá, làm gió đánh chết người, lại có phép xúc địa nên cho dù có xa cách ngàn dặm hay trăm dặm chỉ chốc lát là có thể tới ngay, người hành pháp chỉ cần đốt hương niệm Lục Giáp thần chú 5 lần thì các thần Lục Đinh Lục Giáp, Thiên Du Thập Nhị Khế Nữ, Na Da Thiên Nữ, cùng 3 vị Đại tướng kể trên sẽ lập tức tới ngay mà trợ giúp hành giả.

8.Những Điều Cấm Khi Hành Pháp
Các vị thần Lục Đinh Lục Giáp đều lãnh thần binh hàng trăm vạn ở trên không trung để phù trợ kẻ tu hành, kẻ hành pháp phải kiêng kị không được ăn những thứ dưới đây:
- Cấm không ăn những loại Phi Cầm như chim nhạn, chim điểu,và các loại dã thú như Trâu, rắn , rùa, hổ ,cá chình, chỉ nên ăn thịt dê hoặc lợn, tránh ăn các thứ Ngũ Tân như hành, hẹ ,tỏi, kiệu, nén, không được tà dâm làm bậy, những điều kể trên là tối kị và ngoài ra sách này không truyền thụ cho kẻ tiểu nhân tuyệt đối phải chọn người mà truyền thụ.
dienbatn giới thiệu.