Theo quan điểm phật giáo thì không có linh hôn. Như vậy thì cái gì đi chuyển hóa ở 6 nẻo luân hồi .Như vậy thì cõi địa ngục, ngạ quỷ, atula, trời có thật sự tồn tại?

Mọi người cho ý kiến ah!