Chào bác Nguyệt Quang Tử.
Theo cháu thì việc lập bàn thờ Phật tại gia đình để người thờ Phật luôn nghĩ đến những lời dạy bảo của đức Phật mà không làm điều ác, không tham lam, không hận thù,… mà luôn nghĩ đến làm việc thiện, trong suy nghĩ cũng như hành động đều mong muốn làm việc thiện mang hạnh phúc đến cho người khác. Như vậy thì con người của họ sẽ thiện hơn lên thì họ sẽ luôn được Phật độ trì, giúp đỡ.
Cháu mong có câu trả lời đầy đủ của bác để cháu được hiểu rõ thêm ạ.