Đây là một khả năng của bạn, và mơ là thế giới thần hồn, những điều bạn mơ tưởng vô lý mà có thể đúng đấy. Mình gặp trường hợp người mẹ bên ngoài rất thương con nhưng thần hồn thì theo nhân quả quá khứ mà không tốt với con, bát tự gọi là xung khắc ngũ hành!