Cảnh giới của Alahan (phật) là vô cùng siêu việt, nhưng nó đã được trí tuệ Alahan "phân tích nhân tử chung" và cô đọng thành chỉ "1 nắm lá" , nghĩa là những điều hết sức đơn giản và dễ hiểu.

Hễ 1 pháp tu nào, mang vẻ trừu tượng huyền bí, hay đẩu đâu xa xôi , hãy kết luận ngay ===> Bốc phét, hoang tưởng.

"Pháp của ta không có thời gian đến để mà thấy"

Nghĩa là gì? Nghĩa là nó quá thực tế và nhìn bằng tầm mắt ý thức của nhân gian đại chúng, không có gì trừu tượng và mầu mè.

1 anh chàng tu "kiểu mầu mè" là như sau. Anh ta đi chùa từ nhỏ giờ 50 rồi. 1 ngày sa vào nữ sắc, sáng tác ra bài " độ ta không độ nàng"

1 số người kết luận này nọ, nhưng chân chính đánh giá, là anh ta chả tu được gì, cái gọi là Tham dục trong anh ta chưa hề giảm đi chút nào trong quá trình anh ta từ nhỏ đến lớn, nó chỉ bị giam hãm tạm thời, ức chế, và đến 1 ngày => trổ quả mà thôi.

Như vậy, pháp tu của anh ta chẳng có ích lợi gì ==> Ngoại đạo.

Hãy chân chính lấy chuẩn mực này để nhìn mình và đánh giá mọi sự kiện.