Cám ơn Bin571,
có dịp ra Hà Nội sẽ ghé đến đây trước ngắm Đạo Quán Bích Câu, sau sẽ thưởng thức nghệ thuật Ca Trù.Cảnh ngôi Đạo Quán đẹp thật.