Cháu tên Đinh Xuân Trường, sinh ngày 10-2-1990 âm lịch vào lúc 17h. Kính nhờ các thầy trong diễn đàn luận giúp vận hạn năm 2020. Xin chân thành cảm ơn các thầy !


[IMG][/IMG]