**Ngày 9/3 (16/2) : sau 7h sáng .

**Không nên làm trưởng nhưng trưởng nhóm 2 -3 người thì có tính không ạ?
-Không biết, vậy cứ thử xem. Thí dụ mình làm trưởng nhưng chỉ tay 5 ngón cho người khác làm.