Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Con cũng Chỉ hy vọng nắm được 1 chiếc vé trong 30 chiếc vé may mắn của tháng 5 này.