Dr.Lonist vẫn không ra tay giải cứu thế giới thoát khỏi #chinavirus