Dạo này diễn đàn cứ bị trục trặc ấy nhờ...
Thằng nào cần che đậy chuyện gì mới làm việc ấy ???? 🤔🤔🤔