Dạ thưa các bậc cao nhận cho em hỏi, cháy bát hương là điềm lành hay dữ ạ, số là mẹ em mất mới được gần 5 tuần mà bát hương của mẹ đã 3 lần cháy, em không biết thế là tốt hay xấu, cách hóa giải thế nào nữa, có lúc bát hương chỉ có ít mà cũng bốc cháy.
Em chân thành cảm ơn mọi người