Xin hỏi thêm về các bài Khí công (KC) trong sách KC Tĩnh + KC Động + KC kiêm động tĩnh. có bác nào đã tập luyện qua chưa. Em xin hỏi hướng dẫn cách tập
Chính xác là có Ai đã hiểu cặn kẽ PP tập trong bộ đây. thì xin giải thích với.
Link Xem
https://drive.google.com/open?id=1Np...biRP91hkRYoykX