Thầy KIM CANG sáng lập Khí công KIM CANG THIỀN, tác giả của rất nhiều đầu sách Tâm linh, Khí công, Dịch lý, Huyền thuật ... là người Thầy có Tâm và đáng kính với hàng nghìn học trò trên toàn quốc và quốc tế đã Mất tại quê nhà thọ 76 tuổi.

Diễn đàn TGVH đã có Duyên gặp nhiều lần tổ chức Offline , mở lớp học tại Hà Nội, HCM nhiều năm trước .

Vô cùng thương tiếc Thầy yêu quí.
Xin chia buồn cùng toàn thể Gia quyến và các bạn đồng môn , các bạn yêu Huyền thuật, Tâm linh.

Thay mặt BQT
Bin571