sống tốt đời đẹp đạo thì theo tôn giáo nào đi nữa cũng sẽ bị xảy ra đủ thứ chuyện hành hạ vùi dập ta thôi 😄😄😄