Hi, nếu bạn đùa thì thôi, còn nếu hiểu lầm thì đọc lại phần mình viết nha