Con nhờ bác Thiên Hùng xem giúp con:
Mạng: Nam. Sinh ngày 14/7/1988 âm lịch lúc 23-24h khuy!Bác cho con hỏi con đang thiếu nợ khi nào con mới giải quyết xong số nợ đó ạ! Con cảm ơn!