Cách đây 15 năm ( 1994) do một duyên mà em bái sư học Thất Sơn Thần Quyền, trong quá trình học ( 3 tháng đầu tiên) em bị đứt dây đai vàng và sau đó được thầy cấo đai đỏ, sau đó đêm đêm em thường xuyên ngồi thiền, được một thời gian thì trên đỉnh đầu xuất hiện một cảm giác như có một luồng lực đè xuống , luồng lực này sau đó có thể di chuyển xuống ấn đường theo sự tập trung của em, và vùng trước ngực ( bên ngoài ) xuất hiện một cảm giác nóng ( tưởng tượng như một khối tròn nóng) , sau này khi ra trường cũng do duyên mà em đọc được táp chí Giác Ngộ để sau đó mộ và đi tìm hiều về Đạo Phật, phát tâm thờ Phật và Bồ Tát Quán Âm.
Nay tuy đã có gia đình và nhiều việc nhưng em vẫn tập Thất Sơn ( dù không được chăm chỉ như xưa ) và niệm chân ngôn, những khi em thiền thì giờ không còn cái cảm giác nóng trước ngực, nhưng luồng lực trên đỉnh vẫn xuất hiện, và nhiều khi không có cảm giác về thân thể, có lúc cảm thấy người to ra, cũng có lúc cảm thấy ngồi chon von trên cao . . .
Xin các thầy huynh tỷ hoan hỉ chỉ giáo cho em biết những hiện tượng trên và xin chỉ cho em biết phải làm gì. Em cảm ơn rất nhiều

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát