Tất cả những j ta đang, đã và sẽ biết, nghĩa là tri thức....nói chung có chữ tri đi kèm thì đều là của người ta, không phải ta.
Nhiều và đa số người, hầu hết người, hầu hết tín đồ đều cho rằng bản thân họ đã biết rồi, hiểu rồi, làm rồi...đều không phải của mình.Nó là của người ta.Bản thân chỉ là học thuộc, hoặc nhớ, rồi sử dụng một cách thông thạo, thì vội cho đó là do mình hiểu và cho đó là do mình làm, nhưng thật ra ko phải.
Còn tại sao không phải, thì câu trả lời đơn giản nhất đó chính là nhờ người ta dẫn dắt, dẫn tiến mà ko phải tự mình thấy, biết.
Đa số tín đồ phật giáo đều mắc bịnh trầm Kha không thể nào chữa khỏi này.
Vì không phải tự mình thấy biết, nghĩa là ko phải trí thức của mình, cho nên cái thấy, biết đều là cái thấy biết của người ta, cho nên quả vị cũng là của người ta, mà ko phải mình, bản thân chỉ dính nhân quả của người ta, lâu và rất lâu, và vì nhân quả này, người ta trở lại độ mình mà đi, giống như người khoẻ chăm sóc kẻ bịnh tật mà còn tàn tật về thể chất vậy.

Người ta là ông phật, ta là chúng sanh đó vậy.

Chân lý của người ta đã sáng tỏ, đã quang minh, nhưng từ Ta để như Người Ta thật khó, thật khó, nhưng ko phải cái cách lấy chân lý người ta cho rằng đó là mình, vì chân lý một khi định ra danh nghĩa, nó đã thuộc về bản quyền, có một và chỉ một làm j có hai mà tự cho, và tự hiểu rằng mình đã hiểu, đã biết, đã đi, đã trải qua như người ta đc.Không hề và không bao giờ có, đừng nhầm tưởng tai hại.

Thế gian, dạy người nhiều khi không khó, dạy mình thật khó làm sao!

Chân lý của người ta, người đi theo chân lý đó sẽ ko bao giờ hiểu đặng nó, người nào tự cho rằng hiểu, giảng giải, kẻ đó đều đoạ địa ngục, là vì vi phạm bản quyền, và bản thân người đó là giả dối, nghĩa là dối mình, dối người ta, dối trời, dối với chân lý.

Đây là lời cảnh báo, cho những ai, chưa định ra chân lý mà đi rêu rao giảng dạy chân lý của người khác, và một sự thật trớ trêu và mắc cười là cố giảng chân lý người ta, khi người ta chưa cho phép, và cũng không hiểu một chút j để mà giảng, thêm thắt trí thức bản thân vào, lẫn lộn nhiều trí thức khác nhau, nhào như nhào bột, thiếu trước hụt sau, chắp vá chằng chịt...

Dưới đất có bông hoa
Đố xem nó màu gì?
Tại sao nó là hoa
Là hoa lại có màu
Màu lại là cái chi
Cái chi là giống gì
Thường tự tại hỏi Ta
Hỏi ta là vật chi?