Còn nhìu và rất nhìu điều cần nói, nhưng mà thôi để tự nhiên.
Vì có nói cũng khó nói vì vướng mắc nhìu thứ, còn thứ j, mọi người trong này đều hiểu, ko phải cứ muốn nói là nói, cũng chọn việc mà nói, haiz, cho nên thích ba la mật, là tha tâm thông, tha hồ đú đởn.

Một người vét hoặc đào một cái giếng nước ( gọi là tỉnh), thì công đức của người đó ko phải là việc anh ta cực khổ đào ra cái giếng, mà là nước, nhân quả của nước tạo ra giúp ích cho người lớn hay nhỏ, nhìu ít mà người đào đó nhận đc bao nhiu tùy việc này.

Khát nước ko?

Uống cho đã khát.

Thân tâm có bẩn ko?

Tắm rửa cho thanh sạch.

Nuôi sống vạn vật không?

Tùy hỉ công đức.

Thân ái, kính chào!