Nói nhiều cũng thế chẳng được gì
Thôi thì ngậm miệng khỏi sân si
Từ đấy không còn vương vấn bấy
Đây còn đây đó lụy với bi.