Đã có bao nhiêu thầy chân chính và có bao nhiêu kẻ bịp bợm để làm chuyện xấu xa? Hơn ai hết, chúng ta cần biết chân tướng đích thực của họ bằng cách đưa hết mọi sự việc lên diễn đàn này để cùng nhau tìm hiểu sự thực.
Quả rất nghiêm minh đúng như tôn chỉ và hợp đạo lý con người.
Những xấu xa đê tiện cần được mang ra mổ xẻ và cảnh báo.

💥http://thegioivohinh.com/diendan/sho...B%A7a-t%C3%B4i

PS: nhắn nhủ cùng 2 bạn trẻ này.
Trước khi muốn làm gì phải xây dựng hình tượng tiếng tăm vĩ đại quy quàng trước, đeo mặt nạ đủ đầy và đủ dày rồi hãy hành sự.
Nếu 2 chú em vừa là 1 thầy bùa vẹt kèo danh giá kiêm triệu phú dollar 🇨🇦🇨🇦🇨🇦 thì sự việc chắc đã khác hơn rồi..
Haha 😁