Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
SÁNG MÙNG 1 NĂM TÂN SỬU.
DR.LONIST THÂN CHÚC ĐỒNG BÀO 1 NĂM MỚI
AN KHANG - THỊNH VƯỢNG