1 số chính phủ cuả 1 số quốc gia đang làm trò khỉ trên mạng bằng cách lợi dụng máy tính làm những vậy bậy bạ phá hoại tâm linh tôn giáo như tạo web ,facebook giả nói xấu , vu khống hay tạo những web giả , nhóm hội giả trên mạng dụ người ta vaò đó để khai thác thông tin , do thám , lợi dụng , lèo lái v.v.
QUẢ BÁO TỚI RỒI....
https://news.zing.vn/phat-hien-o-dic...st1053119.html