Sau những chuyện đã xảy ra với mình, em không tin vào số phận nữa. Có ai hữu duyên cho em thấy được không ạ