Người đi tu tứ đại dai không... đến như thế nào thì đi như thế ây.... Vậy mà cha nội này xin hoàn tục đòi giữ lại tài sản hơn 300 tỷ... lúc mới xuất gia không biết ông ta có gì ko.... vậy mà lúc hoàn tục lại nhiều tiền đến vậy.... Đi tu cũng là một nghề hái ra tiền quá ha