ayza.lâu lắm en bé này trờ về cái cồng cừa của em..hí thấy vui vui...các thầy bùa ngải đâu rồi sao im lìm thế,,,