Mấy cái này chỉ có nước lập trình rồi đưa vào điện thoại, mỗi lần cần là lấy ra xem ...chứ dốt toán mà ngồi tính thế này thì chắc hết giờ cát luôn......