Chào mọi người,

Mình ở Tp.HCM. Đang có nguyện vọng cúng dường tượng ngài Địa Tạng. Vì là ngài Địa Tạng nên khó mà tự tiện tặng vì ko như tượng Bồ Tát Quan Âm thì dễ hơn.

Ai biết chùa nào hay quen chùa nào có thể nhận cúng dường tượng của mình thì mesg mình nha.

Thanks mọi người.