Cái này là do nội khí của bạn, khí luôn tuần tự vận hành trong cơ thể.
Trước đây bạn có từng tập 1 môn khí công nào hay 1 môn nào có liên quan đến luân xa không ?
Trong trường hợp này bạn cứ quay trở về hơi thở, khi hơi thở nhẹ và êm rồi cậu đặt ý nghĩ tại huyệt khí hải dưới rốn 3 đầu phân thốn là tự nhiên người bạn sẽ bớt nóng và bt à. Gỉa sử trong cuộc sống cậu đang sinh hoạt thì bị bốc hỏa vậy thì cậu cũng làm y như mình nói nhé, nếu mà nóng quá muốn nó hạ nhanh nữa thì uống thêm rau má hỗ trợ nhé.