Trích dẫn Nguyên văn bởi soixam Xem Bài Gởi
em tự nhiên bị đỉnh đầu và trán tê rân rân như có khí nén vào , kiểu luân xa bị kishc thích , các bác có cách gì khóa nó lại ko ạ?
bớt tập trung chú ý về bách hội và ấn đường, tập trung ý về huyện đan điền khí hải dưới rốn 3 đầu phân thốn.