em tự nhiên bị đỉnh đầu và trán tê rân rân như có khí nén vào , kiểu luân xa bị kishc thích , các bác có cách gì khóa nó lại ko ạ?