E đi xem bói thầy bảo e là có căn cô bé...
E muốn hiểu rõ hơn về căn cô bé ạ..
Mong thầy giải đáp giúp e ạ