3-5h sáng là thời điểm khí âm chính thịnh, một khí sơ dương mới sinh. Là Âm cực Dương sinh.

Học thuyết ngũ hành, Âm Dương bát quái sinh ra ở Trung Quốc. Nên áp dụng vào địa lý TQ rất đúng. Ai ở TQ rồi sẽ thấy là 3-5 giờ sáng là thời điểm lạnh nhất trong ngày. Không như ở VN là 23-1h đêm.

Như ở chỗ mình là 5-7h sáng là thời điểm lạnh nhất trong ngày, đêm có thể 1 2 độ nhưng tới 6h sáng luôn sẽ là dưới 0.

Càng về gần Nam Kinh trung ương TQ quy luật ÂD càng đúng.