Ma cung hoạt động theo múi giờ chứ nhỉ.vis dụ ma bên Vn là 3h sáng thì bên Mỹ là 3h chiều.