...Bớ ..!.!. Ô. Chủ Tiệm ,cớ sao đánh trống , quăng luôn dùi...mới dọn hàng ra , chưa có được 1 đồng vốn nào. Nay lại quăng dép mà bỏ của chạy lấy Người..là sao ta !!
-Tự... Nói Pháp Sanh, Pháp Diệt chi, để Người thắc mắc ! Biết thời trả lời, không thì....Sorry. ..À! mà không nữa thì ..thì ..ăn gian vậy nhé. Xem thử các Vị dưới đây có cái Ý nào đung đúng, rồi xào nấu thêm bớt chút -chút...Rồi nhận là Ý của Mình.Cũng được vậy hỉ!! Không lẻ các Vị Ấy cũng ...nói bậy, viết bậy !!
…....
Trích : “Bài kệ này đứng trên góc độ của người giác ngộ, của người tu trí Bát Nhã thì không có gì sai. Nhưng, với những người chưa có trí ấy, lời nói chỉ là những ngôn từ xáo rỗng.”

- ...hì.hì.. có Người khen Mys là người giác ngộ, người tu trí Bát Nhã...nữa kìa..,Cố lên, đừng trốn nữa, đừng để Người người nói: Mình viết-nói khi không rỏ Ý, rỏ từ...không khéo Mình nói bậy, mà cũng có Người khen hay...Nổ mà được vổ tay...Cái này gọi là ..”Tự sướng” đó nha .hì.hì..đừng tự ái nha Mys !!
Ráng lên nha !!