Trích dẫn Nguyên văn bởi mucdong Xem Bài Gởi
Wow! có thật không Huynh Tuanfodacon ?
Huynh Tuanfodacon đả có nụ cười ắt phải từng trải qua 2 khái niệm đó rồi .
mucdong đang hỏi Huynh Tuanfodacon mà,cớ sao Huynh Tuanfodacon hỏi lại .
với lại lời nói của mucdong "Đến thượng Đế cũng phải cười" !!!!
làm sao giúp được Huynh Tuanfodacon đây !

Mời Huynh Tuanfodacon giải thích giùm .
cám ơn Huynh Tuanfodacon trước nha .

chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tâp.

Thực là hổ thẹn khi phải thừa nhận rằng mình thực sự không biêt hai khái niệm đó. Nếu huynh Mucdong đây hay huynh nào khác biết có thể hoan hỷ giảng nghĩa giùm hai khái niệm này chăng. Xin cám ơn ah!