Đúng sai là ở lý đạo, đọc nhiều đan kinh rồi luận mà hiểu. Nếu cảm thấy không hợp thì không đọc, buông lời tiểu nhân chẳng nhẽ thấy vui? Thế mới thấy đạo khó truyền dạng tiểu nhân